Skip to content Skip to sidebar Skip to footer
Showing posts with the label gambuh

Paugeran Tembang Gambuh

Tembang Macapat katah contone antarane Maskumambang Mijil Sinom Kinanthi Asmarandana Gambuh Dhandh… Read more Paugeran Tembang Gambuh

Tembung Macapat Gambuh

Artinya adalah tembang gambuh mewakili proses manusia yang cocok satu sama lain saling melengkapi … Read more Tembung Macapat Gambuh

Paugeran Tembang Gambuh

Dengan demikian gatra pertama jumlah suku katanya 7 kedua 10 ketiga 12 dan seterusnya. Tembang Gam… Read more Paugeran Tembang Gambuh